in YT FB Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

HFC

R134a

czynnik chłodniczy r134a

NAZWA CHEMICZNA: 1,1,1,2 tetrafluoroetan

Czynnik jednorodny. Gaz skroplony pod ciśnieniem. Jest jednym z najbardziej popularnych, syntetycznych czynników chłodniczych, powszechnie wykorzystywanym w klimatyzacji, głównie samochodowej, ale także w chłodnictwie wysoko i średniotemperaturowym; w zastosowaniach przemysłowych, komercyjnych i bytowych. Z uwagi na jego własności znalazł także zastosowanie jako środek pędny w aerozolach technicznych i medycznych, a także jako składnik mieszanin wielu czynników HFC. Z uwagi na przepisy dotyczące ochrony klimatu jego zastosowanie będzie stopniowo ograniczane na rzecz innych czynników chłodniczych (klimatyzacja samochodowa) i środków pędnych o niskim GWP np. R1234yf, R1234ze .

Przeznaczenie

Czynnik przeznaczony głównie do instalacji R&AC zaprojektowanych dla tego typu czynnika. Może być zamiennikiem wycofanych z obrotu czynników jak np. R12, R22 (lub ich zamienników), ale jego zastosowanie wymaga wymiany oleju na POE oraz wymiany niektórych podzespołów w instalacji wg odpowiednich procedur.

Zamiennik za czynnik

R12, R22 i ich zamienniki

Czynniki alternatywne

R1234yf, R1234ze, R450A (Solstice N13), R152a

Typ zalecanego oleju

POE, PAG

Wpływ na środowisko

Wskaźnik ODP:  0

 

Wskaźnik GWP: 1430

 

Własności fizyczne i termodynamiczne

Informacje dotyczące sprzedaży

Rodzaje opakowań:

Butle 12-79 l poj. wodnej; przenośne zbiorniki półtonowe i tonowe; ISO-kontenery

Sposoby dostaw:

Odbiór własny lub z dostawą na miejsce - do ustalenia. Dystrybucja z centralnych stacji napełniania oraz z regionalnych stacji w oddziałach (Magazyn Centralny, Oddziały)

Karta charakterystyki:

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Regulacje prawne

Kontakt

dzial.czynnikow@schiessl.pl