in YT Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Aktualności

Zapraszamy do udziału w webinariach POBE i do dyskusji z ekspertami

Czy transformacja energetyczna wymusza rewolucję w branży budynkowej?

Seria bezpłatnych webinariów organizowanych przez Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE pod honorowym patronatem NFOŚiGW - 16-17 grudnia 2020 r. >>> Strona poświęcona webinariom >>>

 • Jak Zielony Ład i Fala Renowacji wpłyną na efektywność energetyczną w budynkach?
 • Jakie technologie związane z zaopatrzeniem budynków w energię i jej zużyciem będą w najbliższych latach priorytetowe i promowane?
 • Czy nowe Warunki Techniczne 2021 oznaczają rewolucję w wyposażeniu nowych budynków i czy czeka nas kolejne zaostrzenie przepisów?

Od lipca 2020 r. Komisja Europejska przedstawia po kolei najważniejsze strategie Europejskiego Zielonego Ładu pokazujące, jak będzie przebiegać transformacja energetyczna w Unii Europejskiej. Wszystkie one wpłyną na zmiany najważniejszych dyrektyw i innych regulacji unijnych i krajowych związanych z efektownością budynków i stosowaniem OZE, ale też - na systemy dofinasowania inwestycji, rynek bankowy, rynek ubezpieczeń oraz bezpośrednio na zakres działalności firm produkcyjnych i usługowych związanych z techniką budynkową. Już teraz dwie najważniejsze strategie: Integracja Sektorów Energii i Fala Renowacji wskazują na konieczność zasadniczych zmian w podejściu do efektywności energetycznej - będzie to dla nas wszystkich widoczne w najbliższych latach.

Warto się do tych zmian zawczasu przygotować, ponieważ wiele z nich oznacza prawdziwą rewolucję choćby w obszarze zaopatrzenia budynków w energię.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) przygotowało serię webinariów poświęconych tej tematyce, które odbędą się w dniach 16-17 grudnia 2020 r. Podczas spotkań on-line eksperci POBE oraz organizacji stowarzyszonych z POBE przedstawią konkretne założenia polityki unijnej odnoszące się do naszej branży (w kontekście obecnych i planowanych unijnych strategii). Postarają się również wyjaśnić wiele istotnych kwestii związanych z wdrażaniem tej polityki w Polsce, efektywnością energetyczną budynków czy nowymi warunkami technicznymi.

Będzie się można m.in. dowiedzieć:

 • Jakie są założenia głównej strategii energetycznej UE dotyczące Integracji sektorów energetycznych i strategii Zielony Ład oraz co to oznacza dla branży?
 • Co zmieni się w wyposażeniu technicznym i standardzie budynków mieszkalnych od stycznia 2021 w związku z nowymi WT 2021? Jak wygląda pespektywa stosowania w nowych budynkach systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (wentylacja z odzyskiem ciepła, pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne) oraz izolacji termicznej przegród?
 • Jakich kolejnych zmian w warunkach technicznych budynków możemy spodziewać się w najbliższych latach?
 • Jaka będzie rola rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii oraz czy rozwiązania grzewcze oparte o paliwa kopalne będą wspierane w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej?
 • Czy Komisja Europejska wspiera konkretne rozwiązania w transformacji energetycznej w ramach Zielonego Ładu? Jaką rolę w Fali Renowacji przewidziano dla budynków gotowych, prefabrykowanych?
 • Co to jest taksonomia i jak wpłynie na rozwój zrównoważonych rozwiązań w systemach ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Polsce?
 • W jakim kierunku powinny się rozwijać firmy projektowe i instalacyjne w najbliższych latach?

Harmonogram webinariów Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)

Dzień 1: 16 grudnia 2020 r. - "Europejski Zielony Ład i Warunki Techniczne 2021", >>> Rejestracja na webinarium >>>

 • 10.00 „Wprowadzenie i Warunki Techniczne 2021 - budynki jednorodzinne i wielorodzinne” - Paweł Lachman (PORT PC, POBE)
 • 11.00 „Europejski Zielony Ład, strategia integracji sektorów” - Paweł Wróbel (ekspert POBE)
 • 12.00 „Zagadnienia bezpieczeństwa ppoż. instalacji PV o mocy pow. 6.5 kWp” - Bogdan Szymański (SBF Polska PV, POBE)
 • 13.00 „Wentylacja w budynkach wielorodzinnych w świetle nowych WT 2021” - Marcin Gasiński (SPW, POBE)
 • 14.00 „Znaczenie prefabrykowanych budynków drewnianych w świetle Zielonego Ładu” - Marek Beśka (SEDG, POBE)
 • 15.00 „Izolacja cieplna przegród zewnętrznych budynków w świetle nowych WT 2021” - Henryk Kwapisz (MIWO, POBE)

Dzień 2: 17 grudnia 2020 r. - "Fala Renowacji – rola OZE i wyzwania dla branży" >>> Rejestracja na webinarium >>>

 • 10.00 „Strategia Komisji Europejskiej "Fala Renowacji” - Paweł Wróbel (ekspert POBE)
 • 11.00 „Budynki plus-energetyczne i akcja "Dom bez Rachunków" - Paweł Lachman (PORT PC, POBE)
 • 12.00 „Sposoby zwiększania udziału OZE w ogrzewaniu budynków, domy słoneczne jako koncepcja wykorzystania kolektorów słonecznych do całorocznego ogrzewania” - Janusz Starościk (SPIUG, POBE)
 • 13.00 „Strategia EU jako nowe wyzwania dla profesjonalnej dystrybucji: digitalizacja i zarządzanie wiedzą” - Tomasz Boruc (ZHI, POBE)      
 • 14.00 „SRI i wyzwania branży związane z modernizacją budynków” - Anna Bogdan, Joanna Rucińska (PZITS, POBE)

Źródło: Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), Kraków, 24.11.2020 r.