in YT FB Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Aktualności

Nowe Rozporządzenie – czy to koniec F-gazów?

Zapraszamy na webinar organizowany przez Fundację PROZON "Nowe Rozporządzenie – czy to koniec F-gazów?"

Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych jest głównym instrumentem UE służącym zapobieganiu emisji F-gazów i przestrzeganiu postanowień Protokołu Montrealskiego. Rozporządzenie wymaga jednak wprowadzenia bardziej ambitnych działań, biorąc pod uwagę zintensyfikowane cele klimatyczne UE do wdrożenia do roku 2030 oraz założenia mające doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050.

5 kwietnia 2022 r. Komisja zaproponowała zmiany przedstawiając Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014.

Webinar poprowadzi: Dr hab. Inż. Janusz Kozakiewicz - wieloletni szef Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie.
Profesor Kozakiewicz działa aktywnie na arenie międzynarodowej od 1993 r., za co otrzymał m.in. w 1997 r.  prestiżową nagrodę Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska USEPA i w 2007 r. nagrodę przyznaną przez Sekretariat Ozonowy UNEP. Uczestniczył w spotkaniach Protokołu Montrealskiego w sprawie SZWO od 1994 r. jako ekspert-członek delegacji polskiej. Jest członkiem Komitetów wspomagających Komisję Europejską we wdrażaniu rozporządzeń dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych.  Brał czynny udział jako ekspert w tworzeniu przepisów dotyczących SZWO i F-gazów w UE, Polsce i innych krajach, m.in. Chorwacji, Albanii i Turcji.

Najbliższy termin webinaru: 1.06.2022

ZAPISZ SIE!