Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Aktualności

Nowa Megafabryka Sibiu II Grupy Güntner

Grupa Güntner stawia na dobre samopoczucie pracowników w swojej nowej „Megafabryce Sibiu II” w Rumunii.

W sobotę 7 grudnia Grupa Güntner, będąca światowym liderem w produkcji komponentów dla chłodnictwa i klimatyzacji, dokonała uroczystego otwarcia swojej nowej fabryki w mieście Sibiu w Rumunii.

To największy jak dotąd zakład produkcyjny grupy, przy projektowaniu którego główny nacisk postawiono na zapewnienie maksymalnego dobrego samopoczucia pracowników. Każdy detal w nowym zakładzie został opracowany w celu stworzenia przyjaznego i produktywnego środowiska pracy, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. W obiekcie przewidziano ogród botaniczny, naturalne rośliny oraz elementy wodne, a projekt architektoniczny i użyte technologie zapewniają optymalny poziom naturalnego oświetlenia w miejscu pracy. Żywa roślinność w zakładzie przyczynia się również do wytwarzania czystego powietrza i zdrowej atmosfery.

Otwarcie pierwszego na świecie ogrodu botanicznego w środowisku przemysłowym
W uroczystym otwarciu „Megafabryki Sibiu II” wzięło udział ponad 500 gości, w tym znani liderzy polityczni i biznesowi z całego świata. Przepełniony niesamowitą energią pokaz świetlno-muzyczny w wykonaniu artysty Zoli Totha i jego zespołu zakończył się otwarciem spektakularnej w swoim pomyśle hali fabrycznej, z pierwszym na świecie ogrodem botanicznym zintegrowanym w środowisku przemysłowym.

Największy budynek produkcyjny zbudowany w rekordowym czasie
Zbudowana w rekordowym czasie zaledwie ośmiu miesięcy „Megafabryka Sibiu II” posiada powierzchnię produkcyjną wynoszącą ponad 30 000 m² zlokalizowaną na terenie o powierzchni 7 hektarów.

Najnowocześniejsze metody produkcji
Nowo zaprojektowana linia produkcyjna „Megafabryki Sibiu II” oferuje możliwość elastycznego zwiększania wydajności w celu sprostania przyszłym wyzwaniom produkcyjnym i zapewnienia w długoterminowej perspektywie zrównoważonych, niezawodnych dostaw produktów.
Już poprzedni obiekt „Sibiu I” był najbardziej zautomatyzowanym zakładem produkcyjnym w obrębie grupy, a nowy zakład jeszcze bardziej rozszerzy możliwości produkcyjne. Zastosowane w nim najnowocześniejsze technologie obejmują m.in. zautomatyzowane, samozaładowcze centra obróbki arkuszy blach, które realizują poszczególne etapy produkcji przy użyciu systemów sztucznej inteligencji (AI). Autonomiczne systemy intralogistyczne, w tym mobilne roboty przemysłowe (MIR), zapewniają optymalne dostarczanie części pomiędzy stanowiskami pracy.

Automatyzacja optymalizująca każdy etap produkcji
Wszystkie procesy realizowane w „Megafabryce Sibiu II” zostały sprawdzone i zoptymalizowane, aż do najdrobniejszych szczegółów. Przykładowo stosowane obecnie przy produkcji metody badania ciśnienia muszą spełniać coraz surowsze wymogi techniczne i bezpieczeństwa obowiązujące dla czynników chłodniczych o wysokich ciśnieniach roboczych. System badania ciśnienia został poddany gruntownym zmianom i po raz pierwszy na tak dużą skalę została wykorzystana w nim najnowsza robotyka oraz technologia laserowa w celu usprawnienia każdego etapu procesu.
„Megafabryka Sibiu II” jest nie tylko kamieniem milowym w historii Grupy Güntner - to także punkt odniesienia dla wdrażania  nowych, zrównoważonych koncepcji z zachowaniem rygorystycznych procedur. Oczywiście wdrożone w zakładzie standardy nie ograniczają się tylko do samej technologii i obejmują zarówno cały proces produkcyjny jak i środowisko pracy.

Skoncentrowanie na dobrym samopoczuciu pracowników
Grupa Güntner skupia się nie tylko na dostarczaniu niezawodnych i zrównoważonych produktów w celu zaspokojenia rosnącego światowego zapotrzebowania na energooszczędne, wysokiej jakości wymienniki ciepła do systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dba również o to, aby na każdym etapie procesu produkcji przestrzegane były kryteria dotyczące jakości i zrównoważonego rozwoju. To wymaga stworzenia dla wszystkich pracowników pozytywnego, zdrowego środowiska pracy, które ucieleśnia podstawowe wartości grupy.

Zrównoważony lider branży
Od dziesięcioleci Grupa Güntner jest synonimem trwałych, niezawodnych produktów oraz bezkompromisowej jakości. Ta odważna inwestycja w przyszłość firmy podkreśla jej zobowiązanie do pozostania wiodącym graczem w branży. „Megafabryka Sibiu II” Grupy Güntner jest wyrazem jej zaawansowania technologicznego i pragnienia dalszego rozwoju, który zapewni osiąganie doskonałości technicznej w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Źródło - Dział prasowy Güntner GmbH & Co. KG, www.guentner.eu