in YT Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Aktualności

Bitzer - Czynniki chłodnicze – Raport wydanie 19

Od początku lat 90-tych ubiegłego wieku w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej nastąpił szereg drastycznych zmian. Ich przyczyną jest udział czynników chłodniczych emitowanych do atmosfery w niszczeniu ozonu stratosferycznego oraz powiększaniu efektu cieplarnianego.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku handlowych instalacji chłodniczych i urządzeń klimatyzacyjnych, w szerokim zakresie ich stosowania. Dawniej typowymi czynnikami chłodniczymi, wykorzystywanymi w takich układach były substancje zubożające warstwę ozonową, a mianowicie R12, R22 i R502. Ponadto, w specyficznych zastosowaniach, można było spotkać R114, R12B1, R13B1, R13 i R503.

W krajach uprzemysłowionych wykorzystanie tych czynników nie jest już dozwolone, z wyjątkiem R22. Jednakże na obszarze Unii Europejskiej zrealizowano plan stopniowego wycofania z użycia i tego czynnika (patrz str. 8). Przyjęto tu krótszy harmonogram redukcji w porównaniu z ustaleniami umów ogólnoświatowych ze względu na zdolność R22 do niszczenia ozonu stratosferycznego mimo, że potencjał zubażania warstwy ozonowej tego czynnika jest stosunkowo mały. Począwszy od roku 2010 przepisy o wycofywaniu czynnika R22 z użycia weszły w życie także w innych krajach, np. w USA.

Sytuacja ta pociąga za sobą poważne konsekwencje dla całej branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Firma BITZER uznała za swój obowiązek przyjęcie wiodącej roli w dziedzinie projektowania i rozwoju układów chłodniczych bezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Po tym, jak bezchlorowe czynniki chłodnicze z grupy HFC: R134a, R404A, R507A, R407C i R410A ugruntowały sobie pozycję w technice chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła, pojawiły się nowe wyzwania, w szczególności związane z pogłębianiem efektu cieplarnianego. Podjęto zatem przeciwdziałania zmierzające do osłabienia bezpośredniego wpływu tych czynników, poprzez radykalne ograniczenie ich wycieków do atmosfery, a także do zmniejszenia wpływu pośredniego, dzięki konstruowaniu zdecydowanie bardziej efektywnych energetycznie układów chłodniczych.