in YT FB Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

VRF ECO

Wodny wymiennik ciepła

Wymienniki ciepła do schładzania oraz podgrzewania wody

Nowy wodny wymiennik ciepła o wymiarach zmniejszonych o 45% (szer. 250 mm x 2 i 500 mm x 2). Obsługa i sterowanie za pomocą sterownika przewodowego CZ-RTC2. Energooszczędne sterowanie wydajnością. Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przez zamarzaniem. Przełączanie pomiędzy High ogrzewaniem i chłodzeniem.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Do zastosowań wodnych

  • Wodny Wymiennik Ciepła (WHE) dla ECOi. Obsługa i sterowanie za pomocą zdalnego sterownika z timerem CZ-RTC4. Energooszczędna kontrola mocy. Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej z kontrolą ochrony przed zamarzaniem. Przełączanie między ogrzewaniem i chłodzeniem.

Wodny wymiennik ciepła ECOi

  • Elektryczny VRF z wodnym wymiennikiem ciepła. Dzięki prostemu montażowi jednostki wodnego wymiennika ciepła, pojawiła się możliwość obsługi projektów z zapotrzebowaniem na wodę ciepłą do 51 kW oraz wodę lodową do 44 kW, w sposób wydajny i opłacalny.

ECO G z wodnym wymiennikiem ciepła do produkcji wody ciepłej i wody lodowej

  • Doskonałe możliwości zastosowania w przypadkach zapotrzebowania termicznego na ogrzewanie, CWU i chłodzenie, jak i dodatkowe wykorzystania ciepła.

Przykład modernizacji hotelu polegający na zastąpieniu istniejącego układu z agregatem chłodniczym i kotłem gazowym, układem mieszanym firmy Panasonic (GHP + Aquarea)

  • GHP + Aquarea to mądre rozwiązania dla modernizacji układu z agregatem chłodniczym i kotłem gazowym, z rocznymi oszczędnościami kosztów eksploatacji około 13 600 Euro.

MODELE

  • PAW-250WX4E5N - 25 kW
  • PAW-500WX4E5N - 50 kW
  • PAW-500WX4E5N - 60 kW
  • PAW-700WX4E5N - 80 kW