in YT Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Aktualności

Wybrane zakazy wprowadzania do obrotu lub stosowania F-gazów

(Załącznik III oraz Art. 13. ust. 3 nowelizowanego Rozporządzenia F-gazowego)

Zakazy wprowadzania do obrotu:

 • Chłodziarki i zamrażarki domowe zawierające HFC o GWP ≥ 150 
  zakaz od 1 stycznia 2015
 • Chłodziarki i zamrażarki do zastosowań komercyjnych („hermetycznie zamknięte”) 
  zawierające HFC o GWP ≥ 2500 zakaz od 1 stycznia 2020 
  zawierające HFC o GWP ≥ 150 zakaz od 1 stycznia 2022
   
 • Klimatyzatory przenośne zawierające HFC o GWP ≥ 150 zakaz od 1 stycznia 2020
 • Klimatyzatory typu split zawierające lub wykorzystujące w działaniu
  mniej niż 3 kg HFC o GWP ≥ 750 zakaz od 1 stycznia 2025
   
 • Stacjonarne urządzenia chłodnicze zawierające lub wykorzystujące w działaniu 
  HFC o GWP ≥ 2500 (za wyjątkiem urządzeń stosowanych do temperatur poniżej -50°C)
  zakaz od 1 stycznia 2020
   
 • Instalacje (agregaty) chłodnicze do zastosowań komercyjnych o nominalnej

  wydajności ≥ 40kW zawierające lub wykorzystujące w działaniu HFC
  o GWP ≥ 150, za wyjątkiem instalacji kaskadowych, gdzie w górnym stopniu
  można używać HFC o GWP ˂ 1500 zakaz od 1 stycznia 2022

Zakazy stosowania:

 • Zakaz stosowania HFC o GWP ≥ 2500 do serwisowania lub konserwacji instalacji chłodniczych
  o napełnieniu czynnikiem w ilości stanowiącej 40 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej (około 10,2 kg R404A),
  za wyjątkiem HFC z odzysku do roku 2030, sprzętu wojskowego oraz urządzeń stosowanych
  do temperatur poniżej -50°C  zakaz od 1 stycznia 2020
 • Zakaz stosowania HFC o GWP ≥ 2500 do serwisowania lub konserwacji instalacji chłodniczych
  o napełnieniu czynnikiem w ilości stanowiącej 40 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej (około 10,2 kg R404A),
  za wyjątkiem sprzętu wojskowego oraz urządzeń  stosowanych do temperatur poniżej -50°C
  zakaz od 1 stycznia 2030