in YT Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Aktualności

Konkurs dla Projektantów - Hisense VRF Design Contest 2020

Hisense VRF Design Contest 2020 - to konkurs dla Projektantów systemów VRF organizowany wspólnie z naszą firmą będącą generalnym dystrybutorem w Polsce urządzeń klimatyzacyjnych produkowanych przez Qingdao Hisense HAVC Co., Ltd.

Informacje ogólne

Firma Qingdao Hisense HAVC Co., Ltd nieprzerwanie wspiera rozwój innowacyjnych produktów i technologii HVAC i angażuje się w promocję ich stosowania, aby osiągać cele, takie jak zmniejszanie zużycia energii i redukcja emisji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Oddział Hisense VRF na Europę Wschodnią wdrożył przy wsparciu swoich partnerów szereg projektów, które stanowią doskonałe przykłady wdrażania nowych technologii oraz kompleksowych rozwiązań HVAC. W 2019 roku po raz pierwszy wprowadzono formułę „Global Team”, a do udziału w konkursie zaproszono zagranicznych projektantów. Ogółem zgłoszono prawie 200 prac. W ceremonii ogłoszenia wyników wzięło udział ponad 300 ekspertów branżowych, nagrodzonych projektantów, przedstawicieli organizacji studenckich i dziennikarzy.

Jak zgłosić projekt do konkursu?

 • Skontaktuj się z Twoim opiekunem z Schiessl Polska, który pomoże skompletować informacje niezbędne do wypełnienia Formularza Zgłoszenia.

Kryteria zgłoszenia projektu

 • Każdy projektant może zgłosić dowolną liczbę prac obejmujących różne projekty, które spełniają wymagania konkursowe. Każdy projekt jest poddawany niezależnej ocenie.
 • Przedłożone projekty muszą być rzeczywistymi, zrealizowanymi projektami i posiadać ukończoną, kompletną dokumentację konstrukcyjną.
 • Rysunki powinny być przygotowane w formacie DWG programu AutoCAD (zalecana wersja 2012).
 • Wymagane jest dołączenie do projektu opisu przedstawiającego ogólne informacje o projekcie, koncepcji projektowej oraz danym rozwiązaniu HVAC.

Kryteria weryfikacji projektu

 • Pierwszym etapem weryfikacji jest opinia Schiessl Polska i przekazanie do zespołu ekspertów Hisense VRF.
 • Zgłaszany projekt powinien opierać się na urządzeniach Hisense VRF.
 • Zgłaszany projekt HVAC powinien zawierać rysunki warsztatowe i powinien być wykonany zgodnie z normami ASHRAE, normami europejskimi lub normami krajowymi.
 • Zgłaszany projekt HVAC powinien w pełni uwzględniać rodzaj budynku oraz wymagania określone przez właściciela budynku oraz w pełni wykorzystywać zalety produktów VRF, takie jak wysoki współczynnik sprawności energetycznej przy częściowym obciążeniu, znaczna redukcja emisji hałasu oraz mieszania się strumieni powietrza wlotowego.
 • Jeśli projekt otrzymał już znaczące nagrody lub certyfikaty, zostaną mu przyznane dodatkowe punkty i pierwszeństwo w procesie oceniania.

Nagrody dla zwycięzcy konkursu

 • Certyfikat uznania poświadczony przez Hisense VRF.
 • Nagrody przyznawane przez Hisense VRF oraz zaproszenie do udziału w ceremonii wręczenia nagród online.
 • Rekomendację do publikacji prac w lokalnych czasopismach i innych mediach społecznościowych dotyczących branży HVAC.
 • Specjalny prezent od Hisense VRF.

Najważniejsze terminy

 • 15 września - rozpoczęcie konkursu.
 • 15 września - 25 października - zgłaszanie prac do przedstawiciela Schiessl Polska.
 • 26 października - 10 listopada - ocena prac.
 • 11 listopada - 30 listopada - wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród.