in YT Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Aktualności

108 procent wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda w 2020 w Polsce

2020 to rok istotnego wzrostu rynku pomp ciepła w Polsce. Odnotowano 108% wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w 2020 r. w Polsce

  • Od 2017 rynek pomp ciepła typu powietrze/woda wzrósł ponad 5 krotnie
  • Duże znaczenie dla rozwoju rynku pomp ciepła ma zapowiedź odejścia od stosowania źródeł opartych na gazie ziemnym przy renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 2030 r. w projekcie Długoterminowej Strategii Renowacji z lutego 2021 r.

2020 to rok istotnego wzrostu rynku pomp ciepła w Polsce

Największe, wręcz spektakularne wzrosty sprzedaży pomp ciepła w 2020 r. osiągnięto w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda, gdzie sprzedano 42 tys. sztuk, co stanowi wzrost o +108% w stosunku do wyniku z 2019 r. Warto podkreślić, że w 2020 r. sprzedano w Polsce blisko pięciokrotnie więcej pomp ciepła typu powietrze/woda niż w 2017 r., a w stosunku do poziomu sprzedaży z 2011 roku nawet 32 krotnie więcej. Cały rynek pomp ciepła służących do centralnego ogrzewania wzrósł o około 77% w stosunku do 2019 r., a cały rynek pomp ciepła - o ok. 52%. W roku 2020 sprzedano ok. 56,5 tys. pomp ciepła łącznie z pompami ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Analizy wskazują, że liczba sprzedanych pomp ciepła do ogrzewania budynków po raz pierwszy przekroczyła liczbę sprzedanych kotłów węglowych w 2020 roku w Polsce, a do tego przekroczyła np. liczbę sprzedanych pomp ciepła w Wielkiej Brytanii w 2020 r. Warto dodać, że rząd Wielkiej Brytanii w 2020 postawił na szybki rozwój tej technologii i zakłada, że do 2028 roku liczba sprzedawanych pomp ciepła przekroczy 600 tys. szt./rok.

Jednocześnie zanotowano spadki w segmencie gruntowych pomp ciepła. W przypadku pomp ciepła typu solanka woda nastąpił spadek sprzedanej liczby urządzeń z 6190 do 5260 szt. czyli o około 15% mniej w porównaniu do 2019 r. Podobny spadek (około 16%) odnotowano w segmencie pomp ciepła służących tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. z 10230 do 8650 szt.

Za szczególnie wyjątkowe należy uznać to, że rynek polski jako jeden z niewielu rynków europejskich w ostatniej dekadzie w każdym roku odnotowywał stabilne wzrosty sprzedaży pomp ciepła.

Główne przyczyny zmian na rynku pomp ciepła w 2020 roku

Jak twierdzi prezes PORT PC - Paweł Lachman - głównym elementem, wpływającym na tak istotne wzrosty sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda jest większa dostępność, atrakcyjność oraz wzrost zaufania do tej technologii zarówno u użytkowników jak i instalatorów. Koszty zakupu tych urządzeń są też wyraźnie niższe niż jeszcze np. trzy lat temu. Na popyt wpływa także rosnące zainteresowanie inwestorów bezemisyjnymi systemami grzewczymi. Pompa ciepła zamontowana w budynku nie powoduje żadnej tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza. Większy poziom finansowego wsparcia pomp ciepła od maja 2020 r. w programie „Czyste Powietrze” przełożył się na wyraźny wzrost zainteresowania tą technologią. Trzeba jednak podkreślić, że udział urządzeń z programu „Czyste Powietrze” to około 20% sprzedaży pomp ciepła w 2020 r. Prawdopodobnie większe znaczenie na wzrost sprzedaży miała obowiązująca od 2 lat ulga termomodernizacyjna. Kolejną istotną przyczyną wzrostu jest rosnące zainteresowanie produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby w ramach dynamicznie rozwijającej się energetyki prosumenckiej, np. poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na dachach budynków i program priorytetowy „Mój Prąd”.

Wg oceny PORT PC w nowych budynkach jednorodzinnych, szczególnie w obszarach miejskich i podmiejskich, pompy ciepła stały się technologią pierwszego wyboru. Ten trend pogłębi się w całej Polsce w związku ze zmianami wynikającymi z wymogów Warunków Technicznych dotyczących nowych budynków od 1 stycznia 2021 r. Widzimy też, że w programie „Czyste Powietrze”, w przypadku budynków istniejących, pompy ciepła stały się od maja 2020 r. (po zmianach w programie) technologią drugiego wyboru, zaraz po kondensacyjnych kotłach gazowych.

Źródło: Komunikat prasowy Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, 2 marca 2021 r. www.portpc.pl oraz www.pobe.pl.

Pełny tekst dostępny pod linkiem >>>

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest stowarzyszeniem branżowym, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych porad technicznych na poziomie uznanym w skali europejskiej.

PORT PC od 2012 r. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi, w tym z niemieckim stowarzyszeniem przemysłu pomp ciepła BWP i niemieckim stowarzyszeniem inżynierów VDI. Od 2018 r. PORT PC jest członkiem Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, skupującego 7 organizacji branżowych i stowarzyszeń.