in YT FB Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Refrigerants

Refrigerants

We offer gases, factors and homogeneous mixtures, which are widely used in refrigeration low, medium and high temperature. Refrigerants are commonly used in industrial refrigeration as refrigerators, freezers, and commercial refrigeration, among others, in refrigeration systems in stores. They are also used in air-conditioning units and refrigerated transport. Environmental issues backed by legal regulations affect the increasing importance and scale of the use of the latest types of factors with low GWP.

The offer includes a wide range of refrigerants groups: HFC, HFO / HFC, HFO, HC, CO2, heat transfer fluids and refrigeration oils.

HFO HFO/HFC HFO HC CO2 Heat transfer fluids Oils
R23 R448A R1233zd R290 R744 Antifrogen N Oil S/SP (RENISO)
R32 R449A R1234yf R600a   Antifrogen L Oil SE/SEZ (RENISO TRITON)
R134a R450A R1234ze     Protectogen N ECO Oil PAG i PAG 1234
R152a R452A       Antifrogen SOLAR Oil C (RENISO)
R404A         Antifrogen KF VP 1974  
R407C            
R407F            
R410A            
R417A            
R419A            
R422A            
R422D            
R427A            
R507            

KALKULATOR GWP DLA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

Od czasu wejścia w życie Protokołu montrealskiego w 1989 r. produkcja i zużycie substancji zubożających warstwę ozonową (CFC, HCFC, halony) spadły o ponad 97 procent.

Jako zamienniki substancji SZWO zostały wprowadzone wodorofluorowęglowodory (HFC) i są one najczęściej stosowane jako czynniki chłodnicze w branży chłodnictwa i klimatyzacji. Chociaż zamienniki te nie uszkadzają warstwy ozonowej, charakteryzują się bardzo wysoką wartością współczynnika globalnego ocieplenia (GWP) lub ekwiwalentu CO2 (CO2e), który przewyższa potencjalnie szkodliwy dla klimatu potencjał GWP dwutlenku węgla (CO2) od 1400 do 15 000 razy. Poprawka z Kigali, która weszła w życie w styczniu 2019 r. i stanowi uzupełnienie zakresu Protokołu montrealskiego o HFC, ma na celu zmniejszenie produkcji i zużycia tych szkodliwych dla klimatu substancji o 85% do 2045 r.

Współczynnik GWP lub ekwiwalent CO2 określa, w jakim stopniu dana substancja – w okresie 100 lat – przyczynia się do globalnego ocieplenia, przyjmując jako substancję odniesienia CO2 o wartości GWP = 1. Na rynku europejskim dostępne są już różne bardziej przyjazne dla klimatu czynniki chłodnicze, począwszy od substancji HFC o niższym współczynniku GWP, hydrofluoroolefin (HFO), mieszanin HFC-HFO aż po naturalne czynniki chłodnicze (takie jak amoniak, propan, CO2, woda czy powietrze).

Jednak dyskusje dotyczące wpływu czynników chłodniczych na klimat bardzo często charakteryzują się pewną dozą abstrakcji. Aby temu zaradzić, opracowaliśmy bardzo proste narzędzie obliczeniowe, które nazwaliśmy „kalkulatorem czynników chłodniczych”, aby zobrazować wpływ emisji wybranych czynników chłodniczych na klimat w oparciu o ich przelicznik na stosowne ilości CO2. Pozwoli to porównać te dane z odpowiadającymi im powszechnie dostępnymi danymi wynikającymi ze skutków innych codziennych działań, takich jak jazda samochodem, przelot samolotem czy zużycie energii elektrycznej przez żarówki LED.

Wybierz czynnik:
Wpisz ilość czynnika (w kg):
 

CZYNNIKI CHŁODNICZE - KONFIGURATOR

Wybierz przeznaczenie czynnika:
Chłodnictwo
Klimatyzacja
Inne

ASORTYMENT